Samen leren omgaan met krimp

“Prima voorbereiding op het echte werk”

Deelnemer Heerlen

Bevolkingsdaling is voor een groeiend aantal gemeenten een steeds actueler wordende realiteit. Maar wat zijn nou de gevolgen daarvan? Hoe ga je daar mee om, en zijn er andere partijen die mee kunnen helpen?

Het doel van de Serious Game is drieledig:

  1. Bewustwording: Door het spelen van de Game krijgen deelnemers inzicht in de gevolgen van bevolkingsdaling. Bevolkingsdaling heeft gevolgen voor verschillende samenhangende beleidsterreinen, zoals woningbouw, zorg, onderwijs, economie etc.

  2. Herkennen en erkennen van elkaars belangen: Door het spelen van de Serious Game krijgen deelnemers inzichten en handvaten om beter samen te werken met andere stakeholders.

  3. Inzicht in de effecten van beleidskeuzes: In de game zijn de spelers 30 jaar lang verantwoordelijk voor het bestuur van ‘Krimpstad’. De gevolgen van beleidskeuzes worden hierdoor duidelijk op de korte én lange termijn.

Tygron, RO2 en ROI hebben in opdracht van het Ministerie van BZK de multiplayer Serious Game ‘Krimpstad’ ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden. In de Game bepalen zes stakeholders gezamenlijk het beleid van de virtuele stad ‘Krimpstad’. RTV Noord maakte onderstaande reportage:

Een leuke, uitdagende en leerzame dag

Deelnemer Heerlen

“Goed opgezet en uiterst leerzaam!”

Deelnemer Heerlen

Een reportage van een spelsessie door RTV Noord

De eerste speelsessie van de Krimpgame heeft op 11 juni 2010 in Heerlen plaatsgevonden. Diverse media hebben hier melding van gedaan, zoals Binnenlands Bestuur en het Dagblad van het Noorden. Sommige deelnemers hebben ook hun ervaringen online gezet.

Wilt u ook een meer informatie of ook een Krimpgame spelen? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina