Hoe ziet een spelsessie er uit?

Bij een s
pelsessie komen 8 tot 22 deelnemers een hele dag bij elkaar om de virtuele stad ‘Krimpstad’ te managen. Krimpstad is een middelgrote stad, die al een aantal jaren te maken heeft met bevolkingsdaling. In de game bepalen zes stakeholders het beleid van de stad: de provincie, de gemeente, een zorginstelling,  een scholengemeenschap, de woningbouwcorporatie en het bedrijfsleven. De opgave van deze stakeholders is om de stad zo leefbaar mogelijk te maken binnen het gegeven van de bevolkingsdaling en de veranderende samenstelling van de bevolking (meer ouderen). De deelnemers kunnen maatregelen nemen waarmee ze kunnen scoren op prestatie- indicatoren zoals fysieke leefbaarheid, sociale leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Een computerspel?

De Krimpgame is een computerspel, maar niet op de manier zoals de meeste mensen het kennen. Elke deelnemers zit achter een laptop, en deze laptops zijn met elkaar en met de spelleiding verbonden. Maatregelen die een deelnemer neemt, hebben daardoor gevolgen voor de andere deelnemers. Het spel wordt in een aantal rondes gespeeld. Na elke ronde volgt een evaluatie waarin de spelleiding/trainer met de deelnemers ingaat op het waarom achter de gemaakte keuzes.

Het spel kan met meerdere teams tegelijkertijd worden gespeeld (8 tot 11 personen per team), waardoor er een competitie-element ontstaat. Een ander voordeel hiervan is dat de keuzes en effecten van de teams kunnen worden vergeleken, om nog meer inzicht te krijgen in wat werkt, en wat niet.

“Je leert in te schatten wat een ander voor jou kan betekenen”

Deelnemer Heerlen

Het spel kan zo vaak gespeeld worden als gewenst. Tevens kan het spel (op termijn) in aangepaste variant op een internetsite geplaatst worden op basis waarvan het door individuele spelers gespeeld kan worden.

Wilt u ook een meer informatie of ook een Krimpgame spelen? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina